VİZYON
 
 Katılımcı,  paylaşıma açık,sürekli gelişen çağdaş  ekip ruhu ile profesyonel ve güler yüzlü hizmet 
 
anlayışının hakim olduğu bir kurum kültürü  oluşturmak .
 
  Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek  ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.
 
 
MİSYON
 
 Irk, cins, din,dil  ayrımı yapılmaksızın insan hayatına sonsuz saygı duyan.
 
 Bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavileri  uygulayan, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı.
 
  Hasta , çalışan güvenliği ve memnuniyeti  için; tüm çalışanların gerçekleştirdikleri  faaliyetleri sürekli 
 
izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapıp, eğitimleri destekleyip, hastaların güvenerek tercih ettiği bir 
 
hastane olarak hizmet vermeye devam etmek.
  • Kayan Haber bulunmamaktadır.
  • EMİNE GÖNÜL ARDALI
  • SÜREYYA ORAN