KALİTE POLİTİKASI

 

Ø  Katılımcı,  paylaşıma açık yönetim yaklaşımı ve ekip ruhu ile profesyonel ve güler yüzlü hizmet anlayışının hakim olduğu bir kurum kültürü  oluşturmak .

Ø  Hasta haklarını korumak ,tedavinin her aşamasında hasta  ve ailesini bilgilendirmek ve eğitmek.

Ø  Çalışanların mesleki yetkinliğini arttırmak için sürekli eğitimi desteklemek.

Ø  Hasta  ve Çalışan güvenliğini için; Tüm personelin gerçekleştirdikleri   faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,

Ø   Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak,

Ø   Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre  gerekli düzenlemeleri yapmak,

Ø  Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

1-TOPLUMA SAYGI
İNSANA SAYGI ve GÜVEN

İçinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı güvenilir bir kurumuz İnsan faktörünün başarımızın temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. 

2-HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ

Birbiriyle ilişkili olan bu iki konsept  her zaman bir arada ele alınmalıdır. Güvenlik kavramı hem hasta hem çalışan açısından birçok hedefi içinde barındırmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi  iç   düzenlemelerimizi   yapıp ve tedbirleri almakla yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

3- HASTA  VE  ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİ

Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması Hasta ve çalışan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi kalite çalışmalarında varılan noktayı anlamada önemli bir bileşendir. SKS uygulamaları hem hizmet kalitesi hem de klinik kalitenin iyileştirilmesini sağlayarak memnuniyete olumlu etki yapmaktadır.

4- İŞ BİRLİĞİ VE TAKIM
ÇALIŞMASI

Başarılı bir kurum olmak, hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için organize ve  profesyonel  bir ekip  olarak birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız.

5- KALİTE

Dünyada hasta  bakım  kalitesinin  optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve  organizasyonel  yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiştir.

6- YENİLİKÇİLİK

Yenilikçilik, sektördeki farklılığımızı, başarımızı, gelişmemizi ve lider konumumuzu sürdürmenin temelidir. Hastamıza hizmet etmenin daha iyi bir yolu var mı? Sorusunu Kendimize Sorarız

7- ETİK   ANLAYIŞIMIZ

Hastanemizde etik anlayışımızı iki temel prensip belirler:Yasalara ve etik kurallara uygun olarak faaliyette bulunmak hiçbir surette ödün verilemeyecek bir sorumluluktur. İnsan sağlığı ve bilim her şeyin üzerindedir.

8-BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci hastanemizde  en üst seviyeden en alt seviyeye kadar çalışanların katılımı ile sağlanmaktadır.

9-DÜRÜSTLÜK  VE    BÜTÜNLUK

İnsan sağlığına önem verir, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızda en yüksek etik standartları ve kalite anlayışını ilke ediniriz. Her işe şu soruyu sorarak başlarız: Doğru işi, doğru şekilde mi yapıyoruz.

  • Kayan Haber bulunmamaktadır.
  • EMİNE GÖNÜL ARDALI
  • SÜREYYA ORAN