Hemşirelik mesleğinin başlangıcı; insan sevgisi ve yardıma muhtaç insana yardım etme duygusu ile başlayan gönüllü çalışmalara dayanmaktadır. Tıp biliminin gelişimine paralel olarak hemşirelik mesleği de gelişim göstermiştir.

Günümüzde Hemşire; Lisans ve lisansüstü eğitimlerle donanım kazanmış, yüksek teknolojiyi çalışması sırasında kullanabilen, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile bakım etkinliğini, hasta  ve çalışan güvenliğini hedefleyen, araştırmacı, sürekli kendini geliştiren, uygulama alanlarında branşlaşarak, kazandığı profesyonel tecrübesini sağlık hizmeti kalitesini yükseltici çalışmalarda kullanan, sağlık ekibi içinde önemli ve vazgeçilmez  bir yeri olan sağlık ekibi üyesidir.

Biz Çekirge Devlet Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak; Hemşire kadrosunun seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve gelişimini sağlama, bakım standartları oluşturma sürecinde;  

  • Kurum içi ve kurum dışı eğitim olanakları sağlamaya,
  • Hasta bakım kalitesini yükseltecek teknolojik olanakları düzenlemeye,
  • Organizasyon yapımızı ve görev tanımlarını oluştururken  branşlaşmaya,
  • Hasta güvenlik önlemlerine önem vererek rehberlik ve denetim  mekanizmasını oluşturmaya,
  • Hemşirelerimizin kaliteli bir oryantasyon ve hizmet içi eğitim  süreci yaşamalarına olanak tanıyarak; Kendine güvenli, mutlu, katılımcı, araştırmacı, hasta haklarına saygılı bir hemşire modeli oluşturmaya önem verdik.

Hemşirelik hizmetini sürdürürken hemşirelerimizin düzenli olarak performans değerlendirmelerini yaparak, kişiye özel eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamaya ve kariyer planını oluşturmaya özen göstermekteyiz. Kariyer planı politikamız gereği, hemşirelerin basitten karmaşığa doğru, hemşirelik hizmet sürecinin her safhasında sorumluluk almalarını sağlayarak, kişisel birikimlerinin farkına varmalarına ve kullanmalarına olanak tanımaktayız.

Çekirge Devlet Hastanesi hemşireleri  olarak; dünya standartlarındaki en yüksek kalitede hemşirelik bakımını sunmayı, toplum sağlığını yükseltici çalışmalar içinde yer almayı, modern hasta bakımında yenilik ve fark yaratmaya öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Hastanemizin kuruluşundan beri, tüm eğitim fırsatlarını kullanmamızı sağlayan, yüksek teknolojik olanaklarıyla çalışmalarımızı destekleyen, ekip yaklaşımı ile mutlu ve huzurlu bir ortam yaratan yöneticilerimiz ve görevlerinin her alanında sürekli yüksek motivasyonla çalışan tüm çalışma   arkadaşlarım çalışma enerjimin kaynağı olmuştur.  Çok kısa bir sürede  mutlu, huzurlu ve ideal çalışma koşulları oluşturmayı  başardık.

  • Kayan Haber bulunmamaktadır.
  • EMİNE GÖNÜL ARDALI
  • SÜREYYA ORAN